Kalkulátor nákladů na 1 litr piva

Níže naleznete zevrubný kalkulátor pro vyčíslení hrubých nákladů na 1 litr piva. Kalkulátor nebere v potaz mzdové náklady, daně, pronájem ani případné licenční poplatky. 

Hodnoty můžete vkládat do pole „množství“ an „cena“ dle skutečných cen a v měně Vaší země. 

Jako výchozí jsou vloženy hodnoty pro výrobu více než 1000 litrů piva a průměrné ceny vstupů v UAH (ukrajinská hřivna).

Vstup Množství Cena za: Náklady na
Vstupní voda l. l. za 1 l.
Elektřina kWt za 1 kWt
Slad kg. za 1 kg
Granulovaný chmel kg. za 1 kg.
Pivovarské kvasnice kg. za 1 kg
Celkové náklady za vstupy:
Objem získaného piva (+/- 5%):
Náklady na jeden litr piva
BROVARNI © 2011 — 2019