Jak si vybrat pivovarskou technologii

Jak si vybrat pivovarskou technologii? 

Pro správný výběr pivovarské technologie, rozhodnutí o její konfiguraci a výkonu, se potřebujete rozhodnout kolik druhů, jaký typ piva a v jakém objemu chcete vlastně produkovat. 

Výkon pivovaru záleží na objemu varny, počtu kvasných tanků a délky zrání piva dle receptury. 

Pokud víte kolik litrů piva byste za den chtěli vyrobit, můžete začít s konfigurací pivovarské technologie. 

Produkce pivovaru je limitována objemem varny a počtem várek za den varný den, který je pro Vás akceptovatelný. Tyto dva ukazatele vlastně tvoří možný výkon Vašeho pivovaru. Reálná produktivita pak také záleží na počtu kvasných a ležáckých tanků a délce ležení piva dle receptu. 

Všeobecně lez proces výroby piva shrnout takto: 

  1. Vaření mladiny z vody, sladu a chmele.
  2. Zchlazení a přečerpání mladiny do kvasné kádě/tanku a přidání pivovarských kvasnic.
  3. Hlavní kvašení za atmosferického tlaku
  4. Dokvašování (zrání, či sycení piva) pod tlakem CO2 produkovaného během kvašení.
  5. Stáčení hotového piva 

Délka trvání fáze vaření mladiny záleží na receptuře a konfiguraci varny. V průměru trvá vaření 6-8 hodin.

Tím pádem můžete se standardním vybavením za den udělat maximálně tři várky.

Dostupný je samozřejmě i speciální vybavení, umožňující vaření 4 nebo více várek denně, ale v malém měřítku je vaření více než dvou várek denně spíše výjimkou. 

Hotová mladina je zchlazena a přečerpána do kvasné kádě (CKT) a tím začíná proces fermentace (kvašení a dokvašování), což může trvat od několika týdnů až po měsíce, v závislosti na typu receptury piva. Jelikož je každý tank využit v procesu výroby piva po určitý čas, reálná produkce pivovaru záleží i na počtu a objemu tanků samotných. V reálu to znamená, že můžete výrobu začít s minimálním potřebným množstvím tanků a časem kapacitu tanků zvyšovat, čímž samozřejmě zvýšíte celkový výstav pivovaru. Nicméně, jak již bylo uvedeno výše, horní mez produkce je limitována možnostmi varny, respektive její denní produktivity. Pokud tedy plánujete v budoucnu produktivitu zvyšovat, doporučujeme nákup varny, která Vám poskytne rezervu pro budoucí růst. 

Pivovarská technologie se může dělit na hlavní a doplňkové prvky. Hlavní jsou zahrnuty v základním setu a pro samotný provoz jsou vlastně nutné. 

Hlavními prvky pivovaru jsou:

V CK tancích probíhá hlavní kvašení i dozrávání (a sycení) mladého piva. Počet CK tanků závisí na typu a množství piva, které chcete vařit.

Další technologické prvky z naší nabídky řadíme k prvkům doplňkovým, jelikož pivo uvaříte i bez nich, můžete je nahradit jednotkami jinými, nebo bez nich můžete fungovat úplně a dlouhodobě. V každém případě je mnohem pohodlnější pracovat s nimi a pomohou Vám také dosáhnout lepší kvality Vašeho piva.

Doplňkové prvky pivovaru:

Popis a funkce každého z uvedených prvků můžete nalézt v patřičné sekci těchto stránek.

Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme vybrat to nejvhodnější vybavení pivovaru, dle Vašich požadavků a plánované kapacity.


BROVARNI © 2011 — 2019